Mürettebatsız gemi kiralama şartları

1. Ödeme

Kararlaştırılmış konaklamadan 4 (dört) hafta önce bakiye ödenirken, müşteri , tahmini alınması gereken fiyat baz alınarak, miktarın yarısını anında ödeme mecburiyetindedir. Müşteri aynı zamanda mürettebat listesini,kaptanlık lisansının ve VHF lisansının kopyalarını kararlaştırılmış konaklama zamanından 4 (dört) hafta önce çalışanlarımızdan birine iletmek mecburiyetindedir.

2. Tekne Konaklaması Servis Ücreti

Fiyat listesindeki fiyat misafirler için tekne konaklama servislerini içerir. Fiyat yakıt ücretini içermez. Tekne müşteriye tam çalışma düzeninde, temiz, dolu su ve yakıt tankıyla teslim edilir ve aynı şekilde geri verilmelidir.

3. Tekneyi Teslim Almak

Hizmet sağlayıcı teknede konaklama servislerini tam çalışma düzeninde , kararlaştırılımış zamanda ve yerde başlatma mecburiyetindedir.Hizmet sağlayıcı, hangi sebeple olursa olsun, tekneyi kararlaştırılmış zamanda ve yerde müşteriye müsait hale getiremezse, müşteri konaklama servislerinden faydalanmadığı günler için ödenmiş miktarın geri ödemesini talep edebilir.Hizmet sunucu konaklama servislerini zamanında sağlayamaz veya tekneyi hazır hale getiremezse, veya benzer ya da üstün bir tekne sağlarsa, son teslim tarihinden 24 saat sonra, müşteri anlaşmadan geri çekilme hakkına sahiptir veya teknenin uygun olmadığı günlerin sayısı için günlük konaklama servislerine eşdeğer tutardaki fiyatı talep edebilir. Diğer tüm haklar tazminattan hariç tutulur.Müşteri, tekneyi teslim alırken, teknenin tam çalışma düzeninde olduğu ve kontrol listesindeki tüm ekipmanlara sahip olduğunu onaylaması istenir. Olası şikayetler seyehate başlanmadan önce belirtilmelidir ve müşteri tekneyi aldığında belirtilmeyen noksanlıklar sonucu fiyatı düşürmeye hak kazanmaz.Müşteri tekneyi kararlaştırılmış yere kararlaştırılmış zamanda geri getirmek zorundadır. Tekne geç verilirse veya başka bir lokasyona bırakılırsa, müşteri ilk üç saatlik gecikme için günlük konaklama hizmeti bedeline eş değer tutarı ödemeye ve üç saatten daha fazla gecikme için günlük konaklama hizmeti ücretinin üç katını bir de teknenin gecikmesinden ötürü hizmet sunucusu hizmeti fiyatını ödeyeceğine dair garanti verir. Geç teslim edilme, müşterinin kontrolü dışında gerçekleşirse ve müşteri derhal hizmet sunucuya durumu bildirirse ancak o zaman doğrulanabilir.

4. Sigorta

Tekne üçüncü şahıs mal zararları için sigorta edilir (zorunlu sigorta). Tamamıyla kapsamlı sigorta 1000 eurodan 2000 euroya kadar olan zararların imtiyazını kapsamaktadır (sigorta poliçesi ve teknenin değerine bağlı olarak). Teknenin alımı esnasında, müşteri 1000 ile 2000 euro arasında nakit veya kredi kartı ile ödenebilir güvenlik depozitosu bırakır. Tekne zarar görmemiş, temiz bir şekilde ve kararlaştırılmış zamanda teslim edildiğinde, güvenlik depozitosu geri ödenecektir. Güvenlik depozitosu aynı zamanda kaptan tekne ile birlikte kiralandığında da ödenmesi gerekir.Sigortacıya bildirilmeyen sigorta kapsamı altındaki zararlar sigorta koşulları gereğince kabul edilmeyecektir.Böyle durumlarda, müşteri zararı haber verme veya geç haber vermeden kaynaklanan maliyet tutarının tamamından bireysel olarak sorumludur.Yelkenli zararı gemi direğinin kırılmasından kaynaklanmadıkça sigorta edilmez ve bu masraflar müşterinin sorumluluğundadır.

5. Müşteri Sorumluluğu

Servis sağlayıcının üçüncü bir şahsa sorumlu olduğu, servis sağlayıcı için maddi ve kriminal sorumluluğu kasteden ve müşteri tarafından kaynaklanan herhangi bir eylem veya eksiklik, müşterinin kendi ihmalkarlığından dolayı müşteri tarafından telafı edilmek zorundadır.Yasaya aykırı eylemlerden dolayı, tekne hükümetin devlet organları tarafından ele geçirilirse müşteri husui olarak sorumludur.Zarar veya kaza durumunda, müşteri olayın sırasını not düşmeli ve liman amiri, doktor veya yetkili kişiden aynı olayın onayını istemelidir. Servis sağlayıcıyı da aynı zamanda aynı olaydan bilgilendirmelidir. Ayrıca, tekne kaybolursa, tekneyi kullanmada yetersiz kalınırsa ve tekne çalınır veya müşteriden alınırsa, yelken yapma yasağı önlemleri üçüncü şahıslar veya devlet organları tarafından uygulanırsa, müşteri derhal yetkili mercilere ve servis sağlayıcıya haber vermek mecburiyetindedir.Gemi veya ekipman parçalarının kayıp veya hasarından kaynaklanan masraflar müşteri tarafından olduğu durumda servis sağlayıcı tarafından güvenlik depozitosundan çıkarılır.Müşteri motor yağı seviyesini günlük olarak kontrol etmek zorundadır.Motor yağı veya suyu eksikliğinden kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir ve müşteri kişisel olarak öder. Geminin denetleme gerektiren su altı bölümündeki hasarı da müşteri öder.Dıştan takmalı motor garanti kapsamında değildir ve müşteri tarafında dikkatsizlikten kaynaklanan herhangi bir hasar müşteri tarafından ödenmektedir.

6. Müşteri Yükümlülükleri

Müşteri Hırvatistan kara sularında yelken yapmaya mecburdur ve herhangi istisnai durum özel izin gerektirir.Müşteri tekneyi ödünç vermemek veya başkasına vermemek, regattalara katılmamak ve ticari amaçlar için kullanmamak veya profesyonel balıkçılık yapmayacağına söz verir.Müşteri geceleri yalnızca güvenli hava koşullarında yelken yapacağına, geleneklere ve diğer düzenlemelere saygı duyacağına söz verir. Müşteri teknenin günlüğünü önceden saptanmış tarzda tutacağına ve ekipmanı, envanteri ve tekneyi idare edeceğine dair söz verir.Müşteri tekneyi tutmak geçerli yetkiye sahip olduğunu veya uygun ehliyetli bir mürettebat üyesinin tekneyi tutacağını deklare etmek zorundadır.

7. Servis Sağlayıcı Hakları ve Yükümlülükleri

Kiralama süresinin başlangıcından 15 gün öncesine kadar, servis sağlayıcı kontrattan geri çekilme hakkını korur. Böyle durumlarda, servis sağlayıcı kiralama için müşteri tarafından ödenmiş tüm parayı geri ödemek zorundadır.

8. İPTAL

Müşteri herhangi bir sebeple konaklama servisine başlayamazsa, servis sağlayıcının önceden elde edilmiş içerikli haklarını ve yükümlülüklerini alması için başka birini bulmakta özgürdür.Yenisiyle değiştirilemezse, servis sağlayıcı bunları alıkoyabilir:

  • rezervasyon onayından sonra iptal durumunda toplam tutarın %10’u
  • konaklama süresi başlangıcından iki ay öncesine kadar olan iptaller için % 30 konaklama servis masrafı;
  • konaklama süresi başlangıcından bir ay öncesine kadar olan iptaller için % 50 konaklama servis masrafı;
  • konaklama süresi başlangıcından bir ay içinde alınan iptallerden konaklama servis masrafının % 100’ü.

9. Şikayetler

Servis sağlayıcı sadece servis sağlayıcı ve müşterinin temsilcileri tarafından kişisel olarak imzalanmış ve tekneyi teslim ederken yazıda ibraz edilmiş şikayetleri göz önünde bulunduracaktır.

10. Yetki

Anlaşamama ve tartışma durumunda, barışçıl bir anlaşma gözlenir. Mümkün olmazsa, Split’te yetkili mahkemeye başvurulur.